2 việc cần làm để OKR diễn ra

Quá trình thiết lập OKR rất hại não.

không ít lần chúng ta bối rối khi quyết định điều gì vừa quan trọng vừa cấp thiết, lại vừa có khả năng thực hiện trong 3 tháng tới. Nếu giám đốc đơn phương quyết định một bộ OKR như vậy, thì quyết định chọn mục tiêu nào sẽ nhanh và đơn giản hơn. Thực tế cho thấy rằng, phần lớn sau khi thảo luận một hồi lại quay trở lại OKR do ông giám đốc nghĩ ra từ đầu.

Tuy nhiên, bản thân quá trình thiết lập OKR đã có ý nghĩa thúc đẩy sự gắn kết – đồng lòng – cam kết của nhân viên. Vì vậy, trên cương vị một nhà lãnh đạo cao nhất, chúng ta không nên bỏ qua bước thảo luận dù biết rằng kết quả cuối cùng là thế nào. Như Andy Grove đã viết trong cuốn “High Performance Management” đại ý rằng: bạn không cần tất cả đồng ý, bạn chỉ cần sự ủng hộ cao nhất của họ.

Sau khi “chốt” OKR cho quý tới, nhiều nhóm bắt đầu thả lỏng. Đây là lỗi phổ biến nhất sẽ dẫn đến những OKR bị bỏ quên suốt 90 ngày sắp tới.

Đưa ra những chính sách hỗ trợ việc thực thi OKR

Sau khi tất cả các phòng ban thống nhất được OKR riêng của họ, việc tiếp theo của chúng ta là gì? Đó là đưa ra các chính sách ngắn hạn giúp thúc đẩy OKR được diễn ra. Ở những công ty ít lớp quản lý, việc đưa ra chính sách cụ thể là cung cấp các nguồn lực tài chính – con người – thời gian. Ví dụ OKR kinh doanh về việc bán một sản phẩm mới nào đó, chúng ta cần đưa chính sách chiết khấu – thưởng hoặc bổ sung ngân sách marketing để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Tuy nhiên, chính sách thưởng phạt tuyệt đối không nên liên quan đến tỉ lệ hoàn thành OKR.

Đảm bảo nhịp độ check-in CFR

Việc thứ hai cần đảm bảo nhịp độ đều đặn cho việc check-in, và đưa ra những hỗ trợ liên tục. Việc này chính là CFR được nhắc đến trong cuốn “Measure what matters” của John Doerr. CFR không nhất thiết phải diễn ra 1:1, chúng tôi thường áp dụng CFR theo mô hình Manager+1. Cuộc họp CFR thường bao gồm tất cả các thành viên của chủ chốt của bộ phận, trưởng bộ phận, & người cấp trên trực tiếp của bộ phận đó. Cuộc họp cần nêu ra được 3 điểm chính:

  • Tiến độ thực hiện từng KR
  • Làm thế nào để cải thiện tiến độ
  • To-do-list cho tuần tới

Về cơ bản, chúng tôi sẽ ấn định lịch họp để cảm nhận được nhịp hoàn thành các KR. Chúng tôi tăng cường độ mỗi khi không thể định hướng rõ ràng việc sắp tới. Ngược lại, giảm cường độ họp với những KR có mốc việc & To-do-list tương đối rõ ràng.