Bắt đầu

Chào bạn, khi bạn đang đọc blog này có nghĩa là bạn đã bước vào thế giới của tôi.

Tôi viết blog này với mục đích ghi chép lại những trải nghiệm phong phú của mình ở nhiều lĩnh vực, vị trí khác nhau. Bản thân không phải một người giỏi viết lách, nên tôi sẽ cố gắng thể hiện nội dung thật ngắn gọn, trực diện và dễ hiểu.

Về chủ đề, tôi phân chia theo Think – Live – Learn – Do, tương ứng với Điều tôi nghĩ – Cách tôi sống – Không gian học tập – Chuyện nghề nghiệp. Tôi dùng tiếng Anh đơn giản vì font chữ không dấu trên menu được thiết kế đẹp hơn.

Mỗi lần chia sẻ là một lần tự học lại. Bằng cách chia sẻ rất nhiều thứ, tới càng nhiều người càng tốt, tôi chắc rằng mình có cơ hội soi lại bản thân nhiều lần hơn nữa.

Cảm ơn bạn !