Viết về khởi nghiệp – lời nói đầu

Khi một câu chuyện khởi nghiệp mà chúng ta biết đến, thì thường chúng là câu chuyện của sự thành công. Bởi vậy, chúng ta thường được khuyên để làm theo những người thành công, ít ai xem xét đến những trường hợp thất bại.
Trong thế chiến thứ 2 đã từng xảy ra một câu chuyện tương tự như vậy. Thời điểm đó, quân đội Mỹ đã mất rất nhiều chiến đấu cơ do trúng hỏa lực cảu địch. Họ bắt đầu nghiên cứu những vị trí bị trúng đạn nhiều nhất để gia cố thêm lớp giáp. Tuy nhiên, việc này không làm tăng khả năng sống sót của các chiến đấu cơ. Nhà toán học Abraham Wald lại nghĩ khác, thật sai lầm khi nghiên cứu vị trí lỗ đạn của những máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay. Thay vào đó, những máy bay không thể trở về là do đã trúng đạn ở những vị trí trọng yếu nhất. Sau đó, họ đã thay đổi cách gia cố vị trí giáp cho máy bay, chủ yếu là động cơ. Kết quả là các phi cơ hải quân Mỹ đều tăng khả năng sống sót trong chiến đấu, dù vẫn trúng nhiều phát đạn khi làm nhiệm vụ.


Bằng cách nghĩ đó, ở loạt bài viết này chúng ta hãy bàn đến một hiện tượng còn phổ biến hơn thành công nhiều: Khởi nghiệp chưa thành công. Xin lưu ý rằng, ở đây tôi chỉ bàn đến các trường hợp khởi nghiệp với mong muốn tạo ra một công việc kinh doanh bền vững. Những trường hợp còn lại như khởi nghiệp để bán được giá, …, xin phép không bàn ở đây.
Trước khi bắt đầu viết loạt bài này, phải thú thật là tôi cũng đang trong quá trình tìm kiếm câu trả lời cho một mô hình thực nghiệm bền vững hơn. Nhiều vấn đề mà bản thân tôi cũng chưa tìm ra cách giải quyết thỏa đáng và tôi cũng đã làm sai nhiều. Cách làm của tôi dựa chủ yếu vào khung suy nghĩ của phương pháp Mục tiêu và kết quả then chốt (OKR) – một hệ thống đơn giản nhưng cực kỳ linh hoạt & mạnh mẽ. Tôi mong muốn được chia sẻ cùng bạn những bản thử nghiệm & rút tỉa của mình trong hành trình này.